Sunday, November 29, 2009

Virtue

Tao Te Ching: 33. Virtue
Who understands the World is learned;
Who understands the Self is enlightened.
Who conquers the World has strength;
Who conquers the Self has love.
Who is contented has riches;
Who is determined has purpose.
Who maintains his home will long endure
Who maintains his influence will live long after death.

(via http://dudeism.com/tao/33-the-bosom-of-the-pacific)

2 comments:

Anonymous said...

"Who conquers the Self has love" хэсэг нь нэг л сэжигтэй сонсогдож байна шүү. Хэхэ. арай эсэргээр нь эсвэл нэг талаас нь бичсэн бололтой.

Mr.Gray said...

Хэлэх гэсэн санаа чинь таалагдлаа гэхдээ өгүүлэмж болон уран зохиолын чимхлүүр элемэнтүүд их дутмаг санагдлаа, хэтэрхий хатуу өгүүлэмж маягтай бичиж , мөн who гэдэг үгийг дэндүү нуршжээ. But the main idea is good enuf.... :-)

Post a Comment